Back 17.06.2019 - 23.06.2019 Forward
Dostupno
Nedostupno
Rezervirano
Moje rezervacije
Sudionik
Na čekanju
Prošlo
Zabranjeno
 
Filter prostora
Opcije

minimalni kapacitet
Tip prostora

Ponedjeljak, 17.06.2019 00:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Dvorana HUML Marina Novak koncert flautista Milko Pravdić Diana Grubišić Ćiković
Dvorana LHOTKA (319) Vlatka Peljhan koncert trio Produkcija MA janjanin
Dvorana STANČIĆ Renata Penezić Produkcija MA uran probe Produkcija MA studij specijalizacije Tanja Činč koncert 2 dio (prof. Dalibaltayan) Ivan Batoš Razmjena Ljubljana
Zbornica
Utorak, 18.06.2019 00:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Dvorana HUML Referada MA Referada MA - ispit iz harfe Marina Novak produkcija flautista
Dvorana LHOTKA (319) Referada MA Brozić - dionice drvenih duhača Produkcija MA Udruga poklonika Milke Trnine
Dvorana STANČIĆ Produkcija MA uran probe Renata Penezić Martina Gojčeta Silić Audicija Beethoven Ivan Batoš Razmjena Ljubljana
Zbornica Produkcija MA obrana diplome Luis Camacho
Srijeda, 19.06.2019 00:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Dvorana HUML Marina Novak DIPLOMSKI ISPIT - VII. ODSJEK Referada MA diploma - Filip Vincek          
Dvorana LHOTKA (319) Referada MA Bobetko - ispit iz dionica     Đuro Tikvica    
Dvorana STANČIĆ Produkcija MA uran probe Filip Fak Filip Fak Referada MA Diplomski ispit Ana Dadić Referada MA Referada MA - diploma Ozana Tikvica        
Zbornica                
Četvrtak, 20.06.2019 00:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Dvorana HUML Produkcija MA Tijelovo
Dvorana LHOTKA (319) Produkcija MA Tijelovo
Dvorana STANČIĆ Produkcija MA Tijelovo
Zbornica                                                        
Petak, 21.06.2019 00:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Dvorana HUML Referada MA Referada MA    
Dvorana LHOTKA (319) Referada MA Referada MA    
Dvorana STANČIĆ         Referada MA Čaldarović                                
Zbornica                                                        
Subota, 22.06.2019 00:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Dvorana HUML Produkcija MA Dan antifašističke borbe
Dvorana LHOTKA (319) Produkcija MA Dan antifašističke borbe
Dvorana STANČIĆ Produkcija MA Dan antifašističke borbe
Zbornica                                                        
Nedjelja, 23.06.2019 00:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Dvorana HUML                                                        
Dvorana LHOTKA (319)                                                        
Dvorana STANČIĆ                                                        
Zbornica                                                        
 
Back 17.06.2019 - 23.06.2019 Forward