Back 20.05.2019 - 26.05.2019 Forward
Dostupno
Nedostupno
Rezervirano
Moje rezervacije
Sudionik
Na čekanju
Prošlo
Zabranjeno
 
Filter prostora
Opcije

minimalni kapacitet
Tip prostora

Ponedjeljak, 20.05.2019 00:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Multimedijski studio - soba 242                                 Raspored MA NESTOROVIĆ Osn. jazz improv. i Jazz ansambl  
Učionica 243 - Notografija             Raspored MA HORVAT Snim. i obr. zvuka, El.akust. i aud.     Raspored MA NJEŽIĆ Tematski seminar              
Učionica 324     Raspored MA HORVAT Glazbena akustika Raspored MA OREŠKOVIĆ DVORSKI Francuska fonetika   Raspored MA BUKVIĆ Harmonija na klaviru B1 Raspored MA BUKVIĆ Harmonija A1   Raspored MA ZOKIĆ Metodika nastave trube Raspored MA OSTOJIĆ Dirigiranje B1   Raspored MA ĐUROVIĆ Poznavanje instrumenata  
Učionica 326 Raspored MA HADROVIĆ VOJTEK Engleski jezik 1 i 2 Raspored MA KLARIĆ Solfeggio C2 i C1                          
Učionica 334 Raspored MA STUDENTSKI ZBOR Raspored MA KNEŠAUREK Harmonija i Harm. na klav. A1 i A2 Raspored MA BUKVIĆ Harmonija A2 Raspored MA OLIVER Sviranje partit. B1  
Učionica 335 Raspored MA KONČIĆ Polifonija C1 Raspored MA MATOŠ Solfeggio B2, B1, B3, B4 Raspored MA HANSELL BAKIĆ Metod. nast. pjev.   Raspored MA ĐUROVIĆ Solfeggio A3 i A1      
Učionica 336   Raspored MA BREKO KUSTURA Gl. antike i sred. vij. Raspored MA KIŠ ŽUVELA Gl. 20. st. Raspored MA PIŠKOR Popularna glazba   Raspored MA PIŠKOR Uvod u etnomuzikolog. A    
Učionica 339 Raspored MA LJUBIN GOLUB Psih.odg. i obr. Raspored MA SIROVICZA Harmonija C     Raspored MA ĆORIĆ Gl. lit. u školi Raspored MA MERČEP Uvod u studij duh. instrum. Produkcija MA fORUM PLUS
Utorak, 21.05.2019 00:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Multimedijski studio - soba 242                                                      
Učionica 243 - Notografija                 Raspored MA HORVAT Snim. i obr. zvuka, El.akust. i aud.                      
Učionica 324     Raspored MA LEGIN Gl. obl. i stilovi B1 Raspored MA LEGIN Gl. obl. i stilovi B1 Raspored MA ĆORIĆ Osnove gl. pedagogije Raspored MA LEGIN Gl. obl. i stilovi B1 Raspored MA JUNIKU Uvod u dramaturgiju Raspored MA LEOPOLD Tambure 1 i 2      
Učionica 326     Raspored MA KONČIĆ Solfeggio A2 Raspored MA KLARIĆ Solfeggio C2 i C1   Raspored MA ĆORIĆ Osnove gl. ped. Raspored MA MATOŠ Metodika nastave TGP Raspored MA TUKSAR Estetika glazbe    
Učionica 334   Raspored MA SAHATXIJA metod. nast. git. Raspored MA SAHATXIJA Upozn. gl. lit. Raspored MA SELETKOVIĆ Polifonija A2 Raspored MA MAŠIĆ Izvo. praksa rane gl. i Gen.bas s impro.   Raspored MA OLIVER Sviranje partit. B2    
Učionica 335         Raspored MA NONVEILLER Harm. na klav. A1   Raspored MA ĆURKOVIĆ/PIŠKOR Organologija Raspored MA SELETKOVIĆ Polifonija C2 Raspored MA LEGIN Gl. obl. i stil. A1  
Učionica 336   Raspored MA ŠKORVAGA Metod. nast. tamb. Raspored MA PIŠKOR Glazbe svijeta B Raspored MA UHLIK Sviranje partit. C2 i C1 Raspored MA OLIVER Gl. obl. i stil. sa sem. A2            
Učionica 339 Raspored MA LJUBIN GOLUB Psih. odg. i obr. Raspored MA ĆURKOVIĆ Osnove znanst. rada Raspored MA KESER BATTISTA Likovna kultura Raspored MA ČIZMIĆ GRBIĆ Pov. gl. 1 Grupa A Raspored MA JURIĆ JANJIK Pov. gl. 2      
Srijeda, 22.05.2019 00:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Multimedijski studio - soba 242                                                      
Učionica 243 - Notografija                                                      
Učionica 324     Raspored MA LEGIN Gl. obl. i stilovi B1       Raspored MA DEDIĆ Gl. obl. i stilovi B2 Raspored MA DEDIĆ Gl. obl. i stilovi B2 Raspored MA BUKVIĆ Harmonija A1 Raspored MA OSTOJIĆ Dirigiranje B2        
Učionica 326     Raspored MA KLARIĆ Solfeggio C1 i C2     Raspored MA JELASKA Harmonija C1 Raspored MA ĐUROVIĆ Solfeggio A4 Raspored MA ĐUROVIĆ Gl. obl. i stilovi B1      
Učionica 334   Raspored MA FILIPI Talijanski jezik 1 i 2 i Recitativ     Raspored MA JURIĆ JANJIK Estet. gl. od 18 st. Raspored MA SKENDER Studij opernih uloga Raspored MA FAČINI Konzultacije        
Učionica 335       Raspored MA CERIBAŠIĆ Etnomuz. istraživanje Raspored MA MATOŠ Solfeggio B1, B2, B3, B4 Raspored MA BROZIĆ Metodika nast. klarineta           Raspored MA BUKVIĆ Harmonija B2    
Učionica 336 Raspored MA JELASKA Uvod u instrumentaciju Raspored MA JURIĆ JANJIK Glazba renesanse   Raspored MA IVEZIĆ Sviranje partit. A5 Raspored MA FAČINI Konzultacije         Raspored MA JELASKA Harmonija C    
Učionica 339   Raspored MA ĐURANOVIĆ Didaktika Grupa 1 i 2   Raspored MA LEGIN Gl. obl. i stil. B1 Grupa 1 i 2 Raspored MA VIII odsjek Pred., obrane i nadoknade Raspored MA ČIZMIĆ GRBIĆ pov. gl.1 Grupa B      
Četvrtak, 23.05.2019 00:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Multimedijski studio - soba 242                                                      
Učionica 243 - Notografija   Raspored MA NJEŽIĆ Polifonija B1   Raspored MA NJEŽIĆ Glazbena informatika 2                                  
Učionica 324     Raspored MA OSTOJIĆ Osn. vok. tehn. Konzult. i Dj. zbor Raspored MA NJEŽIĆ Polifonija A1     Raspored MA KNEŠAUREK Harmonija A2 Raspored MA LEOPOLD Tamburaški ansambl          
Učionica 326   Danijel Legin Gl. oblici - nadoknada Raspored MA HADROVIĆ VOJTEK Engleski jezik 2 Raspored MA KIŠ ŽUVELA Metod. gl. analize Raspored MA DAVIDOVIĆ GLIGO Sistemska muzikologija   Raspored MA ĆALETA Terenski rad u etnomuzikologiji      
Učionica 334 Raspored MA KONČIĆ harmonija na klav. B1 i B2 Raspored MA FILIPI Tal. jezik 3 i Recitativ Raspored MA Histor. muzikol. i srod. disc. ĆURKOVIĆ Raspored MA ZITA VARGA Komorna                    
Učionica 335       Raspored MA VLAŠIĆ DUIĆ Dikcija     Raspored MA DAVIDOVIĆ Glazba 19. st.     Raspored MA Hrvatska gl. renesanse JURIĆ JANJIK Raspored MA PENAVA Ritam u jazzu 1 i 2          
Učionica 336   Raspored MA JELASKA Harmonija C (VII o.) Raspored MA HRASTE SOČO Osnovna pravila struke Raspored MA Histor. muzikol. i srod. disc. ĆURKOVIĆ Raspored MA KNEŠAUREK Harmonija A1 Raspored MA IVEZIĆ Sviranje partit. A3 Raspored MA IVEZIĆ Dirigiranje izbor. B2 Raspored MA OLIVER Aspekti suvr. gl.  
Učionica 339   Raspored MA HADROVIĆ VOJTEK Engleski jezik 1 Raspored MA ĆURKOVIĆ Povijest hrv. gl. Raspored MA SIROVICZA Harmonija C Raspored MA SIROVICZA Harm. na klav. B1 Danijel Legin Gl. oblici - nadoknada Raspored MA SKENDER Dirigiranje izbor. B1              
Petak, 24.05.2019 00:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Multimedijski studio - soba 242                                                      
Učionica 243 - Notografija                     Raspored MA DEDIĆ Glazbena informatika 1             Raspored MA NJEŽIĆ Tematski seminar          
Učionica 324             Raspored MA TARBUK Poznavanje vokal. lit. Raspored MA SELETKOVIĆ Polifonija A2 Raspored MA IVEZIĆ Sviranje partitura A   Raspored MA DEDIĆ Gl. obl. i stilovi B2 Raspored MA FAČINI Dirigiranje  
Učionica 326   Raspored MA ČALDAROVIĆ metod. nast. klavira 3.g. Raspored MA ZLATAR Upoznavanje klav. lit. 4.g. Raspored MA ZLATAR Ped. prak. nast. klav. 1, 4.g. Raspored MA ZLATAR Ped. prak. nast. klav. 2, 5.g. Raspored MA OLIVER Gl. obl. i stilovi B2                          
Učionica 334 Raspored MA STUDENTSKI ZBOR Raspored MA DAVIDOVIĆ Teor. i pov. gl. kritike                   Raspored MA SKENDER Sviranje partitura A      
Učionica 335   Raspored MA SIROVICZA Harmonija B1 i Harm. na klav. B2       Raspored MA DAVIDOVIĆ Hrv. gl. 19. st.                            
Učionica 336             Raspored MA UHLIK Priređivanje za ansamble 2 i 1 Raspored MA ĆURKOVIĆ Uvod u muzikol.                    
Učionica 339 Raspored MA KIŠ ŽUVELA Povijest gl. 2 Raspored MA SPASIĆ Sociologija glazbe Raspored MA SIROVICZA Priređivanje za ans. izbor. Raspored MA SELETKOVIĆ Polifonija B2 Raspored MA NJEŽIĆ Polifonija A1 Raspored MA BABIĆ Njemački jezik 2 i 1  
Subota, 25.05.2019 00:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Multimedijski studio - soba 242                                                      
Učionica 243 - Notografija                 Srđan Dedić Informatika 1 nadoknada                              
Učionica 324     Raspored MA MATOŠ Ped. praksa TGP                                  
Učionica 326     Raspored MA NONVEILLER Konzultacije                                          
Učionica 334                                                      
Učionica 335                                                      
Učionica 336                 Raspored MA ŠIPUŠ Konzultacije                          
Učionica 339                                             Raspored MA VIOLIĆ Slušaonica    
Nedjelja, 26.05.2019 00:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Multimedijski studio - soba 242                                                      
Učionica 243 - Notografija                                                      
Učionica 324                                                      
Učionica 326                                                      
Učionica 334                                                      
Učionica 335                                                      
Učionica 336                                                      
Učionica 339                                                      
 
Back 20.05.2019 - 26.05.2019 Forward