Back 23.04.2018 - 29.04.2018 Forward
Dostupno
Nedostupno
Rezervirano
Moje rezervacije
Sudionik
Na čekanju
Prošlo
Zabranjeno
 
Filter prostora
Opcije

minimalni kapacitet
Tip prostora

Ponedjeljak, 23.04.2018 00:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Multimedijski studio - soba 242                                     Raspored MA NESTOROVIĆ Improvizacija i Jazz ansambl  
Učionica 243 - Notografija                 Raspored MA JAMBROŠIĆ/DOMITROVIĆ Snimanje i obrada zvuka Elektroakustika i audiotehnika                      
Učionica 324         Raspored MA JAMBROŠIĆ Glazbena akustika Raspored MA ČELIĆ Ruska fonetika   Raspored MA BUKVIĆ Harmonija na klaviru B1 Raspored MA BUKVIĆ Harmonija A1       Raspored MA OSTOJIĆ Dirigiranje B2   Raspored MA ĐUROVIĆ Poznavanje instrumenata  
Učionica 326             Raspored MA KLARIĆ Solfeggio C2 Solfeggio C1   Raspored MA CRNKOVIĆ Muzikoterapija                  
Učionica 334   Monika Jurić Janjik Estetika glazbe     Raspored MA KNEŠAUREK Harmonija A1 Harmonija A2     Raspored MA ČORIĆ Konzultacije Raspored MA BUKVIĆ Harmonija A2 Raspored MA OLIVER Sviranje partitura B1  
Učionica 335         Raspored MA MATOŠ Solfeggio B2 B1 B3 B4 Raspored MA NJEŽIĆ Polifonija A1       Raspored MA ĐUROVIĆ Solfeggio A1      
Učionica 336 Raspored MA STUDENTSKI ZBOR Raspored MA PIŠKOR Glazbe svijeta A   Raspored MA MAROŠEVIĆ / VUKOBRATOVIĆ Hrvatska tradicijska glazba   Raspored MA PIŠKOR Popularna glazba            
Učionica 339 Raspored MA LJUBIN GOLUB Psihologija odgoja i obrazovanja Raspored MA KIŠ ŽUVELA Glazbena psihologija / Psih. glazbe Raspored MA KIŠ ŽUVELA Uvod u muzikologiju s vj. Raspored MA ČORIĆ (14:15-15:45) Glazbena literatura u školi Raspored MA VUKOBRATOVIĆ Uvod u etnomuzikologiju B Raspored MA MERČEP Uvod u studij duhačkih instrumenata Produkcija MA forum plus najam
Utorak, 24.04.2018 00:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Multimedijski studio - soba 242                                         Raspored MA NESTOROVIĆ Improvizacija i Jazz ansambl  
Učionica 243 - Notografija                 Raspored MA HORVAT Elektroakustika i audiotehnika Snimanje i obrada zvuka                      
Učionica 324     Raspored MA LEGIN Glazbeni oblici i stilovi B1 Raspored MA ĆORIĆ Osnove glazbene pedagogije Raspored MA LEGIN Glazbeni oblici i stilovi B1 Raspored MA MATANOVAC VUČKOVIĆ Autorsko pravo Raspored MA LEOPOLD Tambure 1,2      
Učionica 326     Raspored MA KATALINIĆ Hrv. gl. klasicizma Raspored MA KLARIĆ Solfeggio C2 Solfeggio C1   Raspored MA ĆORIĆ Osnove glazbene pedagogije       Raspored MA TUKSAR Estetika glazbe    
Učionica 334         Raspored MA SZIROVICZA Harmonija na klaviru B1   Raspored MA SELETKOVIĆ Polifonija A2 Raspored MA KONČIĆ Solfeggio A2   Raspored MA FILIPPI Talijanski jezik 1 Raspored MA OLIVER Sviranje partitura    
Učionica 335         Raspored MA NONVEILLER Harmonija na klaviru A1 Raspored MA HANSELL BAKIĆ Metodika nast. pjevanja       Raspored MA SELETKOVIĆ Polifonija C2         Raspored MA ĐUROVIĆ Glazbeni oblici i stilovi A1  
Učionica 336     Ivan Ćurković Historijska muzikologija Nadoknada         Raspored MA UHLIK Sviranje partitura C2 Sviranje partitura C1 Raspored MA OLIVER Glazbeni oblici i stilovi sa seminarom A2            
Učionica 339 Raspored MA LJUBIN GOLUB Psihologija odgoja i obrazovanja Raspored MA ĆURKOVIĆ Povijest hrvatske glazbe Raspored MA KESER BATTISTA Likovna kultura Raspored MA JURIĆ JANJIK Povijest glazbe 1 Povijest glazbe 2      
Srijeda, 25.04.2018 00:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Multimedijski studio - soba 242                                                      
Učionica 243 - Notografija                                                      
Učionica 324     Raspored MA LEGIN Glazbeni oblici i stilovi B1       Raspored MA DEDIĆ Glazbeni oblici i stilovi B2 Raspored MA BUKVIĆ Harmonija A1 Raspored MA OSTOJIĆ Dirigiranje B2        
Učionica 326     Raspored MA KLARIĆ Solfeggio C1 Solfeggio C2     Raspored MA JELASKA Harmonija C1 Raspored MA ĐUROVIĆ Solfeggio A4 Glazbeni oblici i stilovi B1      
Učionica 334     Raspored MA KONČIĆ Solfeggio A3 Raspored MA STUDENTSKI ZBOR Raspored MA IVEZIĆ Raspored MA JURIĆ JANJIK Estetika glazbe od 18.st. Raspored MA SKENDER Studij opernih uloga Raspored MA FAČINI        
Učionica 335     Raspored MA MATOŠ Konzultacije i vježbe Raspored MA MATOŠ Solfeggio B1 B2 Raspored MA SZIROVICZA rezervni termin Raspored MA FILIPPI Talijanski jezik 3     Raspored MA BUKVIĆ Harmonija B2    
Učionica 336 Raspored MA JELASKA Uvod u instrumentaciju Mojca Piškor PG - odrada Raspored MA ĆURKOVIĆ Glazba klasicizma Raspored MA FAČINI Raspored MA JELASKA Polifonija B1 Harmonija C    
Učionica 339   Raspored MA ĐURANOVIĆ Didaktika         Raspored MA LEGIN Glazbeni oblici i stilovi B1             Raspored MA JURIĆ JANJIK Povijest glazbe 1 Grupa B      
Četvrtak, 26.04.2018 00:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Multimedijski studio - soba 242                                                      
Učionica 243 - Notografija             Raspored MA NJEŽIĆ Glazbena informatika Raspored MA NJEŽIĆ Polifonija A1                              
Učionica 324     Raspored MA OSTOJIĆ Osn. vokalne tehnike Raspored MA OSTOJIĆ Konzultacije Raspored MA SIROVITZA Harmonija C     Raspored MA KNEŠAUREK Harmonija na klaviru A2 Raspored MA LEOPOLD Modul tambure          
Učionica 326           Raspored MA HADROVIĆ VOJTEK Engleski jezik 1 Raspored MA DAVIDOVIĆ Glazba XIX. stoljeća   Raspored MA MATOŠ Solfeggio B4 Metodika nastave TGP Raspored MA ĆURKOVIĆ Historijska muzikologija i srodne discipline  
Učionica 334 Raspored MA KONČIĆ Harmonija na klaviru B1 B2 Raspored MA CERIBAŠIĆ/PIŠKOR Tradicijska glazba   Raspored MA NOVAK Metodika nastave flaute       Raspored MA FILIPPI Talijanski jezik 2            
Učionica 335   Raspored MA NJEŽIĆ Polifonija C1 Raspored MA VLAŠIĆ DUIĆ Dikcija Raspored MA KIŠ ŽUVELA Metodologija glazbene analize Raspored MA DAVIDOVIĆ/GLIGO Sistematska muzikologija Raspored MA PENAVA Ritam u jazzu Raspored MA MATOŠ Solfeggio B3      
Učionica 336   Raspored MA JELASKA Harmonija C Raspored MA HRASTE SOČO Poduzetnički projekt Raspored MA OSTOJIĆ Umjetničko usavršavanje Raspored MA KNEŠAUREK Harmonija A1     Raspored MA IVEZIĆ Dirigiranje izborno Raspored MA ŠIPUŠ Aspekti suvremene glazbe  
Učionica 339   Raspored MA HADROVIĆ VOJTEK Engleski jezik 2 Raspored MA ĆURKOVIĆ Povijest hrvatske glazbe   Raspored MA TOT Didaktika         Raspored MA SKENDER Dirigiranje B izborno              
Petak, 27.04.2018 00:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Multimedijski studio - soba 242                                                      
Učionica 243 - Notografija                     Raspored MA DEDIĆ Glazbena informatika                          
Učionica 324   Raspored MA OLIVER Glazbeni oblici i stilovi B2 Raspored MA HADROVIĆ VOJTEK Engleski jezik 2 Raspored MA SELETKOVIĆ Polifonija A2 Raspored MA IVEZIĆ Sviranje partitura A Raspored MA DEDIĆ Glazbeni oblici i stilovi B2                
Učionica 326       Raspored MA ZLATAR/ ČALDAROVIĆ Metodika i PP nastave klavira Raspored MA ĆEPULIĆ Metodika nastave violine i viole                          
Učionica 334 Raspored MA STUDENTSKI ZBOR Raspored MA DAVIDOVIĆ Hrv. gl. XIX st.   Raspored MA MAŠIĆ Generalbas s improvizacijom Izv. praksa rane glazbe   Raspored MA SKENDER Sviranje partitura A      
Učionica 335       Raspored MA SZIROVICZA Harmonija na klaviru B2   Raspored MA OLIVER Harmonija B1 Raspored MA TARBUK, Pozn.vok.lit., Upoznavanje gl.literature, Glazba i ples ADU              
Učionica 336   Raspored MA BABIĆ Njemački jezik 1     Raspored MA UHLIK Priređivanje za ansamble                          
Učionica 339   Raspored MA HADROVIĆ VOJTEK Engleski jezik 1 Raspored MA BABIĆ Njemački jezik 2 Raspored MA SZIROVICZA Priređivanje za ansamble izborno   Raspored MA SELETKOVIĆ Polifonija B2       Monika Jurić Janjik DOKTORSKI STUDIJ * LEOPOLD SILKE      
Subota, 28.04.2018 00:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Multimedijski studio - soba 242                                                      
Učionica 243 - Notografija                                                      
Učionica 324     Raspored MA MATOŠ Pedagoška praksa TGP                                  
Učionica 326     Raspored MA NONVEILLER Rezervni termin                                          
Učionica 334                                                      
Učionica 335         Raspored MA KNEŠAUREK Konzultacije                      
Učionica 336         Raspored MA ŠIPUŠ Konzultacije                      
Učionica 339     Monika Jurić Janjik * DOKTORSKI * LEOPOLD SILKE              
Nedjelja, 29.04.2018 00:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Multimedijski studio - soba 242                                                      
Učionica 243 - Notografija                                                      
Učionica 324                                                      
Učionica 326                                                      
Učionica 334                                                      
Učionica 335                                                      
Učionica 336                                                      
Učionica 339                                                      
 
Back 23.04.2018 - 29.04.2018 Forward