Back 14.01.2019 - 20.01.2019 Forward
Dostupno
Nedostupno
Rezervirano
Moje rezervacije
Sudionik
Na čekanju
Prošlo
Zabranjeno
 
Filter prostora
Opcije

minimalni kapacitet
Tip prostora

Ponedjeljak, 14.01.2019 00:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Multimedijski studio - soba 242
Učionica 243 - Notografija
Učionica 324 Raspored MA HORVAT Glazbena akustika Raspored MA OREŠKOVIĆ DVORSKI Francuska fonetika Raspored MA BUKVIĆ Harmonija na klaviru B1 Raspored MA BUKVIĆ Harmonija A1 Raspored MA ZOKIĆ Metodika nastave trube Raspored MA OSTOJIĆ Dirigiranje B1 Raspored MA ĐUROVIĆ Poznavanje instrumenata
Učionica 326 Raspored MA HADROVIĆ VOJTEK Engleski jezik 1 i 2 Raspored MA KLARIĆ Solfeggio C2 i C1 Ivana Pintar CRNKOVIĆ Muzikoterapija Raspored MA MAROŠEVIĆ Etnomuzikologija
Učionica 334 Raspored MA STUDENTSKI ZBOR Raspored MA KNEŠAUREK Harmonija i Harm. na klav. A1 i A2 Raspored MA BUKVIĆ Harmonija A2 Raspored MA OLIVER Sviranje partit. B1
Učionica 335 Raspored MA KONČIĆ Polifonija C1 Raspored MA MATOŠ Solfeggio B2, B1, B3, B4 Raspored MA HANSELL BAKIĆ Metod. nast. pjev. Raspored MA ĐUROVIĆ Solfeggio A3 i A1
Učionica 336 Ivana Pintar BREKO - KUSTURA Gl.antike i sred. vijeka Raspored MA KIŠ ŽUVELA Gl. 20. st. Raspored MA PIŠKOR Popularna glazba Raspored MA PIŠKOR Uvod u etnomuzikolog. A
Učionica 339 Mojca Piškor kolokvij organologija
Utorak, 15.01.2019 00:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Multimedijski studio - soba 242
Učionica 243 - Notografija
Učionica 324 Raspored MA LEGIN Gl. obl. i stilovi B1 Raspored MA LEGIN Gl. obl. i stilovi B1 Raspored MA ĆORIĆ Osnove gl. pedagogije Raspored MA LEGIN Gl. obl. i stilovi B1 Raspored MA JUNIKU Uvod u dramaturgiju Raspored MA LEOPOLD Tambure 1 i 2
Učionica 326 Raspored MA KONČIĆ Solfeggio A2 Raspored MA KLARIĆ Solfeggio C2 i C1 Raspored MA MATOŠ Metodika nastave TGP Raspored MA TUKSAR Estetika glazbe
Učionica 334 Raspored MA SAHATXIJA metod. nast. git. Raspored MA SAHATXIJA Upozn. gl. lit. Raspored MA SELETKOVIĆ Polifonija A2 Raspored MA MAŠIĆ Izvo. praksa rane gl. i Gen.bas s impro. Raspored MA OLIVER Sviranje partit. B2
Učionica 335 Raspored MA NONVEILLER Harm. na klav. A1 Raspored MA ĆURKOVIĆ/PIŠKOR Organologija Raspored MA SELETKOVIĆ Polifonija C2 Raspored MA LEGIN Gl. obl. i stil. A1
Učionica 336 Raspored MA ŠKORVAGA Metod. nast. tamb. Raspored MA PIŠKOR Glazbe svijeta B Raspored MA UHLIK Sviranje partit. C2 i C1 Raspored MA OLIVER Gl. obl. i stil. sa sem. A2
Učionica 339
Srijeda, 16.01.2019 00:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Multimedijski studio - soba 242                 Produkcija MA Mahler Zajcev probe        
Učionica 243 - Notografija                                  
Učionica 324 Raspored MA LEGIN Gl. obl. i stilovi B1 Raspored MA DEDIĆ Gl. obl. i stilovi B2 Raspored MA DEDIĆ Gl. obl. i stilovi B2 Raspored MA BUKVIĆ Harmonija A1 Raspored MA OSTOJIĆ Dirigiranje B2        
Učionica 326 Ivana Pintar KLARIĆ Solfeggio C1 i C2     Ivana Pintar JELASKA Harmonija C1 Ivana Pintar ĐUROVIĆ Solfeggio A4 Ivana Pintar ĐUROVIĆ Gl. oblici i stilovi B1      
Učionica 334 Raspored MA FILIPI Talijanski jezik 1 i 2 i Recitativ     Raspored MA JURIĆ JANJIK Estet. gl. od 18 st. Raspored MA SKENDER Studij opernih uloga Raspored MA FAČINI Konzultacije        
Učionica 335 Raspored MA CERIBAŠIĆ Etnomuz. istraživanje Raspored MA MATOŠ Solfeggio B1, B2, B3, B4 Raspored MA BROZIĆ Metodika nast. klarineta           Raspored MA BUKVIĆ Harmonija B2    
Učionica 336 Raspored MA JELASKA Uvod u instrumentaciju Raspored MA IVEZIĆ Sviranje partit. A5 Raspored MA FAČINI Konzultacije         Raspored MA JELASKA Harmonija C    
Učionica 339                                  
Četvrtak, 17.01.2019 00:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Multimedijski studio - soba 242                                                      
Učionica 243 - Notografija                                                      
Učionica 324     Raspored MA OSTOJIĆ Osn. vok. tehn. Konzult. i Dj. zbor Raspored MA NJEŽIĆ Polifonija A1     Raspored MA KNEŠAUREK Harmonija A2 Raspored MA LEOPOLD Tamburaški ansambl          
Učionica 326 Sanja Kiš Žuvela kolokvij - Glazba 20. st. Ivana Pintar HADROVIĆ VOJTEK Engleski jezik 2 Ivana Pintar KIŠ ŽUVELA Metodolog. gl. analize Ivana Pintar DAVIDOVIĆ/GLIGO Sist. muzikologija                
Učionica 334 Raspored MA KONČIĆ harmonija na klav. B1 i B2 Raspored MA FILIPI Tal. jezik 3 i Recitativ         Raspored MA ZITA VARGA Komorna         Raspored MA ĆURKOVIĆ Histor. muzikol. i srod. disc.  
Učionica 335       Raspored MA VLAŠIĆ DUIĆ Dikcija     Raspored MA DAVIDOVIĆ Glazba 19. st.           Raspored MA PENAVA Ritam u jazzu 1 i 2          
Učionica 336                                                      
Učionica 339                                                      
Petak, 18.01.2019 00:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Multimedijski studio - soba 242                                                      
Učionica 243 - Notografija                                                      
Učionica 324             Raspored MA TARBUK Poznavanje vokal. lit. Raspored MA SELETKOVIĆ Polifonija A2 Raspored MA IVEZIĆ Sviranje partitura A   Raspored MA DEDIĆ Gl. obl. i stilovi B2 Raspored MA FAČINI Dirigiranje  
Učionica 326   Ivana Pintar ČALDAROVIĆ Metod. nastave klavira 3g Ivana Pintar ZLATAR Upozn. klav. lit. 4g Ivana Pintar ZLATAR Ped.prak.nast.klav. 1, 4g Ivana Pintar ZLATAR Pred.praknast.klav.2, 5g Ivana Pintar OLIVER Gl. oblici i stilovi B2 Ivana Pintar ROTAR PANCE Gl.pedagogija              
Učionica 334 Raspored MA STUDENTSKI ZBOR Raspored MA DAVIDOVIĆ Teor. i pov. gl. kritike                   Raspored MA SKENDER Sviranje partitura A      
Učionica 335   Raspored MA SIROVICZA Harmonija B1 i Harm. na klav. B2                                        
Učionica 336   Raspored MA Škorvaga                                              
Učionica 339                                                      
Subota, 19.01.2019 00:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Multimedijski studio - soba 242                                                      
Učionica 243 - Notografija                                                      
Učionica 324     Raspored MA MATOŠ Ped. praksa TGP                                  
Učionica 326     Ivana Pintar NONVEILLER Rezervni termin                                          
Učionica 334                                                      
Učionica 335                                                      
Učionica 336                                                      
Učionica 339     Produkcija MA Forum plus                   Raspored MA VIOLIĆ Slušaonica    
Nedjelja, 20.01.2019 00:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Multimedijski studio - soba 242                                                      
Učionica 243 - Notografija                                                      
Učionica 324                                                      
Učionica 326                                                      
Učionica 334                                                      
Učionica 335                                                      
Učionica 336                                                      
Učionica 339                                                      
 
Back 14.01.2019 - 20.01.2019 Forward